1

Septiktanke

Mange kalder den en septiktank, mens andre kalder den en spildevandstank eller en bundfældningstank. Funktionen er dog den samme uanset navnet, nemlig at holde på slam, papir og andre affaldsstoffer fra det spildevand du udleder fra din båd. 


Pr. side:
1